Medea’s Choice

World premiere, choreographed by Renato Zanella and Angeliki Sigourou. 
The show was based on music from the opera «Medea» by Mikis Theodorakis.
The leading roles were interpreted by dancers from the Deutsche Opera Berlin, the Vienna State Opera. The Chorus of the Corinthian women was interpreted by the Akropoditi Dancetheatre.

Choreographer: Renato Zanella
Assistant Choreographer: Alessandra Pasquali
Chorus Choreographer: Angeliki Sigourou

Performers:
Medea: Maria Kousoini
Jason: Danilo Zeka
Glauce: Franziska Hollinek
Aegeus: Eno Peci
Creon: Nicky Vanoppen
Messenger: Danillo Zeka, Nicky Vanoppen, Eno Peci
Choriphea: Sofia Pintzou
Chorus of Corinth: Akropoditi Dancetheatre: Anna Vaptisma, Pigi Lompotesi, Mary Mavri, Filia Milidaki, Anna Ouzounidou, Eleni Pagkalia, Nadia Palaiologou, Manti Papandreou, Vivi Sklia, Georgia Stamatopoulou, Antigoni Choundri

Photography: Stefanos Kyriakopoulos

July 2011, Apollo Theatre, Hermoupolis, Syros (7th Annual International Festival of the Aegean)