ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ για το “Landing Sensing Moving”

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ για το “Landing Sensing Moving” 1024 691 dancecenter

02-07 Νοεμβρίου 2021

* Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά στα 6944-771449, 6973-856238 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: akropoditidancecentre@gmail.com το αργότερο ως τις 29/10/2021

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ για το “Landing Sensing Moving

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Ανοιχτό Κάλεσμα
Το εργαστήριο έχει στόχο τη βιωματική εμπειρία του χώρου μέσα από τον χορό. Δουλεύοντας σε εξωτερικούς χώρους της Σύρου, θα ερευνήσουμε έννοιες της ταυτότητας και της μετάβασης μέσα από τις αισθήσεις και τη σχέση με τον τόπο. Χρησιμοποιώντας ασκήσεις από τις τεχνικές somatics, τη σωματική ψυχοθεραπεία και την άμεση σύνθεση, θα δημιουργήσουμε μια σωματική πρακτική διασύνδεσης με τον χώρο με σκοπό την ενδυνάμωση της παρουσίας.
Στο τέλος του εργαστηρίου θα γίνει ανοιχτή παρουσίαση της πρακτικής. Το υλικό του εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθεί ως μέρος της ποιοτικής έρευνας, έπειτα από τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων/ουσών.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 02 – 07 Νοεμβρίου 20212 ώρες/ημέρα κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες
Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στον χώρο του χορού
Ελεύθερη συμμετοχή.

Δηλώσεις συμμετοχής: ως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου
Τηλέφωνο: +30 6944-771449, +30 6973-792685
E-mail: akropoditidancecentre@gmail.com

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.